Denne wikien har vært et redskap for et prosjekt om PLN i regi av Norgesuniversitetet i 2012/2013. Deltakere var HiST (prosjektleder), HiNT og TISIP. Her ligger møtereferater, en logg over resultater og ymse prosjektadministrativt:

- Referater
- Gjort (logg)
- Lenker og kilder
- Blogg