Hva er delicious?

I følge delicious. com er Delicious er ett sted hvor du kan samle inn og stille ut det du like på web. Du kan samle videoer, bilder, tweets, innlegg i blogger eller artikler på tema du er interessert i, eller søke gjennom samlinger som andre har tatt vare på. Kort sagt et sted hvor man deler innhold man like på web.

Delicious ble grunnlagt i 2003 som en tjeneste for å samle på hyperlenker (sosial bokmerking), men ble kjøpt opp av Yahoo i 2011 og er siden bygget opp på nytt. Bruken av delicoius i faget Utdanning og arbeid i Europa var basert på den opprinnelige tjenesten.

Hvorfor er delicious relevant i PLN sammenheng?

Det legges mye faglig nyttig informasjon på web. Dette kan være informasjon som er knyttet til offisielle nettsteder som er relevant for faget, eller det kan være definisjoner og artikler som er publisert på steder som for eksempel Wikipedia, eller det kan være filmer som er lagt ut på Youtube, bilder på Flickr etc. Det å finne fram til de kildene som er faglig nyttige, relevante og har god kvalitet er ofte tidkrevende. Ved å bruke delicious kan man ta vare på lenker enkelt finne tilbake til det lærestoffet som er interessant. I tillegg til selve lenken kan man registrere egne stikkord / søkeord og også legge inn en vurdering av det materialet som lenken peker til.

Hvordan delicious ble brukt i faget Utdanning og arbeid i Europa

Min erfaring er at studentene bruker Internett aktivt i løsning av sine oppgaver i alle fag. Dette skjer som regel ved at man Googler på stikkord i pensum, lærestoff eller oppgaver. De fleste faglærere praktiserer et sett av regler for hvordan slike kilder skal benyttes, vurderes, siteres og refereres.

Det var flere formål med å bruke delicious:
  1. Studentene skulle ved oppstarten av faget selv finne fram til lærestoff som kunne være relevant for faget. Dette kunne de lett finne tilbake til når temaet dukket opp senere.
  2. Faglærer kunne få hjelp med å finne nettsteder og artikler som kunne være nyttig også for senere bruk.
  3. Samlingen av stoff ble en felles ressurs for faget som kunne brukes av alle.
  4. Arbeidet betød egeninnsats og aktivitet som i seg selv ofte er motiverende.

Oppgaven som ble gitt var ganske åpen og ble beskrevet slik: «Søk på Internett etter gode og grundige artikler om temaer som har med EU å gjøre: EU-parlamentet, EU-kommisjonen, Romatraktaten, EU’s medlemsland, Europarådet, Liboatraktaten, Bolognaprosessen, Leonardo, Interreg, Torbjørn Jagland, Eva Joly, etc.

Registrer 3 norske og tre engelske ressurser i deliciuos. Du skal selvsagt utforske nettstedene eller lese artiklene og forstå innholdet. Du skal nemlig skrive en begrunnelse for hvorfor hver av de 10 ressursene er gode. Ditt lille resymé skal ha ca 200 tegn i beskrivelsesfeltet. MERK: Du skal bruke tagger, hvorav en tagg må være «EU-fag-hist-vaar-2010».

VIKTIG: Du må forstå hva delicious er før du setter i gang med oppgaven. Du finner mer informasjon om dette på denne siden: http://gjemmesiden.blogspot.com.

Mine erfaringer fra denne øvingen er:
  • Studentene som jobber i smågrupper, samlet lett inn 10 lenker hver.
  • De fleste studentene lot seg styre at de forslag til temaer som var antydet i øvingen. Det var også tilsiktet siden stikkordene representerer tema som ble gjenstand for utdyping i forelesninger og andre aktiviteter senere i kurset.
  • Studentene jobbet uavhengig av hverandre og det kom inn flere enn 110 ulike nettsteder, flere av disse var ikke kjent eller brukt av faglærer fra tidligere.
  • Beskrivelsene av de ressursene som ble funnet var ofte svært mangelfulle. De fleste av studentene fant noe stoff på det aktuelle nettstedet som de kopierte og limte inn i beskrivelsesfeltet. Det betyr at den grundighet og refleksjon som oppgaven la opp til, ikke ble oppnådd for de fleste.

Hva sier studentene?

Studentene som løste oppgaven var i tredje årstrinn i Bachelorstudiet IT-støttet bedriftsutvikling. De har fra tidligere gode kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk av ulike tjenester på Web. Det ble foretatt en muntlig gjennomgang av resultatet av øvingen der faglærer trakk fram noen gode eksempler. Studentene ble samtidig spurt om de syns denne oppgaven var nyttig og motiverende å jobbe med. Tilbakemeldingene på det var svært positive.

Videre bruk av delicious

Bruken av delicious var nyttig både som en læringsaktivitet og for å samle inn relevant fagstoff. Det var derfor svært demotiverende å innse at alt arbeidet som var nedlagt i å samle lenker og lage beskrivelser gikk tapt i forbindelse med at Delicious ble reetablert. Dette er et generelt problem med mange av de tjenester og den programvare som er fritt tilgjengelig på Web.