På denne siden gjennomgås et eksempel på hvordan blogg kan brukes som øvingsopplegg i faget Sosiale medier (5 studiepoeng, IINI2004) som undervises nettbasert på HiST. Faglærer er Svend Andreas Horgen.

Hva er en blogg

En blogg er et område på web hvor bloggens eier kan publisere hva som helst. En blogg inneholder gjerne tekst, bilder og video. En blogg kan også inneholde interaktive elementer, som for eksempel innhold som er inkludert fra andre web-sider og Web 2.0-baserte tjenester/sosiale medier (for eksempel en SlideShare-presentasjon eller en Prezi). En blogg består av mange blogginnlegg. Hvert innlegg har en tittel, et innhold og en lenke som kan deles med andre. Det er viktig å skille "blogg" fra "blogginnlegg". Bloggen blir som en kladdebok, mens blogginnlegget blir som en eller flere sider i kladdeboken som handler om et tema.

Den kanskje viktigste egenskapen ved en blogg, er leserens mulighet for å legge igjen en kommentar.

Det er mulig å føre sin egen, private blogg, eller en kan samskrive med andre på gruppeblogger. Det er gratis å opprette blogg hos en rekke større tjenestetilbydere (for eksempel blogg.no, blogger.com eller wordpress.com), og det fins også programvare en kan laste ned og installere på egen tjener (typisk Wordpress).

Hvorfor er blogg relevant i PLN-sammenheng?

Gode blogginnlegg er ikke så veldig lange. De har gjerne en engasjerende problemstilling eller stiller noen sentrale spørsmål som leseren får lyst til å kommentere. Slike blogginnlegg blir gjerne spredd raskt i sosiale medier (gjerne Facebook, Twitter og LinkedIn) og bidrar til at bloggforfatteren får kredit og nye lesere. Over tid vil en blogg med godt innhold kunne bidra sterkt til å utvikle et PLN.

Hvordan blogg ble brukt i faget Sosiale medier

Faget består av 5 moduler med 5 tilhørende øvinger som er obligatoriske for å få godkjent faget (bestått/ikke bestått). I øving 1 lager studentene sin egen blogg hvis de ikke allerede har en blogg, og deler blogglenker med hverandre. Alle øvrige øvinger benytter blogg. I hver øving skal studenten gjøre noe i praksis og selvsagt jobbe med teori. Med utgangspunkt i modulens teori skal studenten skrive om erfaringer og kunnskap med egne ord, reflektere over egen læring og dele produkter de har utviklet. Dette skal gjøres på bloggen som et eller flere blogginnlegg.

Slike innleveringsoppgaver har tradisjonelt blitt gjort ved å skrive en oppgave og levere inn på ark, for så å få en rettet/kommentert versjon tilbake fra læreren. Det er mange fordeler med å bruke blogg i stedet for den tradisjonelle dokument-oppgaven:
 • mulighet for medstudenter og faglærer å legge igjen kommentar på øvingsarbeidet, noe som både øker refleksjonsgraden men også kan virke motiverende
 • offentlig publisering via blogg øker innsatsen og gjør at en legger mer flid i det en skriver
 • mulighet for å lenke til øvrige web-ressurser
 • mulighet for å dele det en har gjort raskt og effektivt med andre gjennom for eksempel sosiale medier, eller ved å sende lenke via e-post
 • over tid blir bloggen innholdsrik og utgjør en faglig ressurs både for studenten selv og andre
 • studenter som opplever et personlig eieforhold til bloggen vil typisk legge mer flid i bloggen
 • ved å lenke til andre blogger og webressurser, eller inkludere innhold fra andre web-tjenester, øves evnen til å bygge på det andre har gjort, gjenbruke innhold og sette sitt eget arbeid inn i en eksisterende kontekst.
 • øver evnen til å tenke i mindre, gjenbrukbare informasjonsenheter som alternativ til lengre dokument-tekster
 • bloggen kan brukes til å presentere sammendrag av sentralt lærestoff og finne (bygge en base av) støttestoff
 • student-interaksjonen økes når en stiller krav til å lese og kommentere hverandres blogger
 • åpenhet og gjennomsiktighet - det er ikke så lett å plagiere hverandres eller andres arbeid siden alt ligger åpent tilgjengelig

Blogg brukes altså gjennomgående gjennom faget og tilbyr dermed studentene en plattform for personlig læring og deling.

Hva sier studentene?

Det har vært gjort spørreundersøkelser over flere semestre for å kartlegge hvor fornøyde studentene er med bruk av blogg i faget Sosiale medier. De fleste er godt fornøyde med blogg som verktøy, og understøtter punktene med fordeler som er listet ovenfor. Det er derimot noen utfordringer med et øvingsopplegg hvor en skal skrive blogg og kommentere hverandres blogger:
 • Noen ønsker å være anonyme
 • De som er tidlig ute med å skrive, må vente (lenge) før de får kommentarer fra andre, og kan heller ikke kommentere andre før deres arbeid foreligger
 • Ny teknologi å sette seg inn i kan dra fokuset bort fra læringen
 • Vanskelig sosialt sett å gi "negativ" kommentar på en offentlig blogg, siden bloggen er søkbar "for alltid". En mulig løsning er å styre negative kommentarer inn i læringsplattformen.

Mer lesing:

En lengre gjennomgang av hva blogg er og hvordan det kan brukes pedagogisk i undervisningen: Blogg - et nav i 2.0-verdenen, av Svend Andreas Horgen