PLN står for Personal Learning Network, eller "personlig læringsnettverk" direkte oversatt til norsk.