Her er en liste av interessante eksterne ressurser, med en kort forklaring. Disse er mulige kilder når vi skal lage lærestoff, eller støttelitteratur å vise studentene til, og selvsagt kompetanseheving for vår del: