PLN-faget

Faget PLN - personlig læringsnettverk (10 studiepoeng, IFUD1049) ble utviklet høsten 2013 som resultat av et prosjekt støttet av Norgesuniversitetet. Faget er myntet på lærere som ønsker å ta i bruk PLN i sin undervisning, men kan også tas av andre som er interessert i personlig læring og bruk av sosiale medier til læring. Faget er nettbasert og består av 5 moduler med lærestoff samt 3 større øvinger som må gjøres for å få bestått.

Fagets lærestoff ligger fritt tilgjengelig på denne adressen http://presentit.hist.no/itfag/courses/view/6. Nedenfor er en kort oversikt/oppsummering over innholdet i faget.

Modul 1 - Hva er metalæring: Handler om "å lære å lære". Strategier for læring. Uformell vs formell læring. Kort om læringsteorier for å sette PLN inn i en eksisterende sammenheng. Hvorfor er meta-læring viktig i dagens samfunn.

Modul 2 - Hva er PLN: Ulike definisjoner av PLN. PLN vs PLE begrepsmessig. Historikk. Sosiale mediers betydning for PLN generelt og Twitters betydning for PLN spesielt (overordnet fokus). Hva kan et PLN bestå av. Mange eksempler på ulike PLN.

Modul 3 - Hvordan bygge nettverk: Mekanismer for nettverksbygging. Hvordan lære å utvikle og bruke et PLN. Hvilken rolle spiller deling for nettverksbygging. Transparens. Relasjonsbygging og tillit. Hvordan bygge tillit, pleie sitt nettverk over tid og utvikle gode relasjoner. Hvordan finne og legge til relevante personer til sitt PLN. Betydning av en god profil.

Modul 4 - Verktøy for å bruke PLN/PLE: En systematisk presentasjon av verktøy som kan brukes i PLN og PLE-sammenheng. PLE står for personal learning environment, og er beslektet med PLN men ikke helt det samme. Hvilke verktøy egner seg til ulike formål. Funksjonalitet for å støtte opp under kommunikasjon. Hvordan føre dialog med andre på en god og tidseffektiv måte. Deling og erfaringsutveksling. Informasjonsspredning. Hjelp og spørsmål og svar. Søk i eget og andres nettverk.

Modul 5 - Hvorfor PLN i undervisning: Motivasjon for å lage et PLN og/eller et PLE. Fordeler av å bygge et PLN. Indre motivasjon og læringslyst. Kan vi påtvinge PLN til studenter og tro det går bra? Hvordan kan vi skape et læringsbehov som igjen vil gi motivasjon og læringslyst? Når egner PLN seg å bruke, og når er andre metoder mer effektive. Eksempler på ulik bruk i undervisningen. Alt fra et fullstendig PLN-basert opplegg, til litt bruk av PLN som støtte. Erfaringer.