Dette er en del av PLN-metodikken.

PLN-metodikk forklart gjennom den didaktiske relasjonsmodellen, hvor teksten under figuren utdyper de ulike kantene i diamanten.
pln-didaktisk-relasjonsmodell.png


Student:
 • Interpersonal intelligens er viktig for å bygge et nyttig nettverk og for å «utnytte» nettverket i egen læringsprosess.
 • Intrapersonal intelligens (selvinnsikt) har betydning for refleksjon rundt egne læringsstrategier, bruk av nettverk mm (meta-læring).
 • Studenten kan jobbe individuelt eller i grupper.

Vurdering:
Egenvurdering og refleksjon er viktig. Medstudentvurdering kan brukes som en del av studentens PLN.

Mål:
Tydelige læringsutbytter (som blir førende for aktivitetene).

Innhold:
Ingen definert lærebok, men innhold fra et dynamisk nettverk som oppnås gjennom nettverksbygging, spørsmål, deling og aktivitet.

Rammer:
 • Lærerrollen: veileder og tilrettelegger for læring.
 • Studentens digitale kompetanse.
 • ….

Arbeidsmåte - PLN:
 1. Innhent informasjon
 2. «Connect»
 3. Bidra i nettverk med «likes»
 4. Bidra i nettverk med kommentarer
 5. Stille spørsmål
 6. Svare på spørsmål
 7. Skap kunnskap / informasjon (nettside, video, wiki, bok….)
 8. Dele (foreløpige tanker, hypoteser, sammendrag, tanker, refleksjoner) – for å få kommentarer tilbake.
 9. Meta-læring