Målgruppen for denne metodikken er lærere som ønsker å bruke PLN som verktøy i undervisningen.

PLN står for personlig læringsnettverk og er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.

Metodikken består av fire hoveddeler:
  1. Hva er PLN: En gjennomgang av hva PLN er og hvordan det kan brukes.
  2. Krav til studentene og til læreren: Studentene blir sentrale når en ønsker å bruke PLN i et fagopplegg. Det er nødvendig å stille noen krav til studentene, og dette påvirker lærerrollen.
  3. Pedagogisk modell: Forklaring til hvordan PLN kan brukes i undervisning med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen.
  4. Eksempler på PLN i undervisning: Konkrete eksempler, erfaringer og muligheter for bruk av PLN i undervisning.