Prosjektet PLN - personlig læringsnettverk fikk støtte av Norgesuniversitetet i 2012 og 2013. Deltakere var HiST (prosjektleder), HiNT og TISIP. Resultatet fra prosjektet er følgende leveranser.

  1. En metodikk om PLN for lærere som vil ta i bruk PLN i undervisningen.
  2. Et nettbasert fag om PLN på 10 studiepoeng.

Vi håper denne wikien blir nyttig og til inspirasjon for lærere i både høgere utdanning, skoleverket og andre som er interessert i læring. Innholdet kan også leses dersom du er interessert i strategier for personlig læring og nettverksbygging.