Resultater

Her er en liste over det som er gjort i prosjektet til nå, nyeste øverst. Møtereferater fins på en egen side.

Vår 2014:
 • Avsluttende webinar om PLN, den 20. mars 2014 i samarbeid med Jørgen Yri, Cyberkaff (NTNU).
 • Paper februar 2014: Horgen, S., & Olsen, T. (2014). Effects of social media on building and using personal learning networks. ICERI2013.

Høst 2013:
 • Webinar om PLN-verktøy, 21.oktober 2013.
 • Presentasjon for AFT (elektro) ved HiST: Thorleif. Hjeltnes: "MOOC og PLN, to sider av samme sak". 18.okt. 2013
 • 3.september: Faget "PLN - personlig læringsnettverk" (IFUD1049) på 10 studiepoeng startet opp, med 34 påmeldte studenter (stort sett lærere). Les mer om faget her.
 • Paper sommer/høst 2013: Olsen, T., & Horgen, S. (2013). Keep Blogging? Some Permanent Effects of Teaching Blogging. Proceedings ECTC 2013 (European Conference on Technology in the Classroom). Brighton (UK): Iafor.

Vår 2013:
 • Arrangerte webinar den 14.juni. Ca 30 deltakere, og to eksterne foredragsholdere. Mer informasjon og videoopptak på bloggen.
 • Posterpresentasjon på konferansen Høgskoler & samfunn i innovativ samhandling (HSS13) den 12.juni 2013, Trondheim. Direkte lenke til PDF-en her.
 • Paper våren 2013: T.O.Olsen, S.A.Horgen: “Social Media in Blended Learning". Proceedings of International Technology, Education and Development Conference (INTED2013), 4.-6.March 2013, Valencia, Spain.

Høst 2012:

Vår 2012:
 • Artikkelbidrag i Synkron: Ditt eget personlige læringsnettverk (Svend Andreas Horgen). Er også lagt ut som blogginnlegg.
 • Artikkelbidrag i Synkron: Twitter som lærer (Svend Andreas Horgen). Er også lagt ut som blogginnlegg.
 • Arrangerte webinar den 19.juni. Ca 30 deltakere. Mer informasjon og resymé på bloggen.
 • Opprettet blogg for prosjektet, med adresse http://plnprosjekt.blogspot.no.
 • Paper våren 2012: S.A.Horgen, T.O.Olsen: "A Dual Approach to Teaching Business Applications of Social Media". INTED2012 Proceedings 6th International Technology, Education and Development Conference. International Association for Technology, Education and Development 2012 ISBN 978-84-615-5563-5. s. 0521-0529.
 • Paper våren 2012: T.O.Olsen, S.A.Horgen: "Business and Social Media: Structure and Effects of a Web 2.0 Based Course". EDULEARN12 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2012 ISBN 978-84-695-3491-5. s. 6879-6885.
 • Presentasjon i plenum på NVU-konferansen 17.april 2012, Grimstad: Læring i skyene (Svend Andreas Horgen).
 • Presentasjon i plenum på Utdanningskonferansen 10.februar 2012, Bergen: PLN for lærere (Svend Andreas Horgen).
 • Opprettet prosjektwiki (den du ser nå).