Referat 3.desember 2012
Til stede: Thorleif, Monica, Tor Atle, Svend Andreas, Line
Sted: Lync

Vi ble enige om å kjøre en litt forkortet versjon av CCD-metoden over jul, etter pappapermisjonen til prosjektleder. Vi må ta noen fysiske møter etter jul i CCD-rommet i Trondheim. Neste møte blir 31.januar kl 09-12 i Trondheim.

Svend Andreas (og Line) lager et notat om forholdet mellom PLN og PLE som blir utgangspunkt for første CCD-sesjon.