Referat 3.des 2013 kl 09-10
Til stede: Alle
Sted: Lync
Hovedmål: jobbe videre med metodikken

Saksliste:
  1. gjennomgang av omstrukturert dokument
  2. vi jobber mer med metodikken

Referat og aksjonsliste:
  • Tor Atle, Thorleif og Monica lager forslag til case-mal og ser på dokumentets struktur.
  • Svend lager skisse til webside for presentasjon av metodikken, bare for å se hvordan den endelige websiden kan se ut.
  • Line arbeider videre med figuren sin.
  • Nytt møte 18.des kl 13-14.