Referat 05.nov 2013, kl 09-10
Til stede: Alle
Sted: Lync
Hovedmål: jobbe videre med metodikken

Saksliste:
  1. Jobbe videre med metodikken
  2. Status fagets fremdrift
  3. Eventuelt

Referat og aksjonsliste:
  • Line jobber mer med den didaktiske relasjonsmodellen.
  • Thorleif, Line og Svend jobber med hver sine casebeskrivelser i forkant av neste møte.
  • Monica og Tor Atle går gjennom casebeskrivelsene som vi lager.
  • Faget: De fleste har levert øving 1, noen har levert øving 2 (som har frist 15.november) og Thorleif og Svend jobber med sine moduler som skal ut 15.november.
  • Nytt møte 13.nov kl 11-12, vi jobber videre med PLN-metodikken.