Møtereferat 7.juni 2012
Til stede: Monica, Tor Atle, Svend Andreas
Sted: Adobe Connect

1. Status fra kompetansehevingsarbeidet i vår
a) Monica forteller om PLN-oppgaven
 • individtilpasning, øke læring, spørreundersøkelse, analysert data,
 • hovedfunn: mange bruker gooogle docs, dropbox og skype. Nesten alle bruker Facebook og noen Twitter, bruker det ikke faglig. Brukes til å samarbeide effektivt sammen med andre. Bruker informasjonskilder som google, youtube o.l til å søke støttelitteratur.
 • hovedkonklusjon: på AITeL er moderne verktøy godt utbredt, men de har ikke noe bevisst forhold til PLN
 • anbefaler alle å lese oppgaven til Monica. Ligger i DropBox: https://www.dropbox.com/s/ehwukl5vqzs3q0r/EDU6300%20Ingeniørdidaktikk%20PEDUtvikling-Monica%20Storvik.docx
b) Paper om sosiale medier-faget

2. Samarbeidet med Telenor
 • Roar slutter, Karianne overtar
 • Planlegger å kjøre et fag med en testgruppe
 • Må bli enige om hvordan den faglige teoribiten internt først (Monica og Tor Atle)
 • Deretter se på hvordan PLN kan brukes

3. Webinar
 • Passer bra faglig sett å holde første webinar nå i juni
 • Svend sender ut en doodle med når det passer, prøver å få med flest mulig fra prosjektet
 • Svend har en liste med ca 100 interesserte som vil ha webinar-varsling, mange av disse er interessert i PLN. Vi kan kanskje forvente mellom 20 og 50 eksterne deltakere.
 • Mål å bygge opp en felles forståelse
 • Innhold: Presentasjon av hva PLN er og diskusjon om hva PLN kan være

4. Høstens aktiviteter
 • Møte i august i Trondheim om PLN-faget og Telenor-faget mellom minimum Svend, Tor Atle og Monica. Kommer tilbake til dato senere.
 • Telenor-faget kan starte når vi er klare, ingen fastsatt oppstartsdato. Monica og Tor Atle jobber med fagets lærestoff i sommer, bygger på med PLN i august (aktiviteter)
 • Hvordan kan PLN brukes til å bygge opp ferdigheter (viktig moment)