Referat 12.mars 2012
Til stede: Line, Thorleif, Monica, Tor Atle, Svend Andreas
Sted: Trondheim

1. Hva er PLN
 • Miniforedrag om PLN (Svend Andreas).
 • PLE likner på LMS, men er mer individorientert. PLN og PLE er ikke det samme, men har et snitt.
 • Læringsutbytter er viktig i PLN-sammenheng

2. Prosjektadministrativt
 • Budsjettet er ok.
 • Registrering til NUV er gjort.

3. Samarbeid med Telenor
 • Plan for videre arbeid med Telenor ble diskutert.
 • Har laget et fag som heter "Kunsten å selge" på 7,5 studiepoeng. Kan utvide dette med f.eks 2,5 sp med PLN-aktiviteter. De som tar faget jobber i callsenteret i Telenor og har ikke mye skole fra før.
  • må lage et opplegg hvor de kan bruke deler av PLN, trolig mer mot PLE
  • bra case å teste PLN i praksis siden erfaringsdeling er viktig i callsenter-sammenheng
  • mer fokus på individuell tilpasning er en mulighet, men merk at det skal være eksamen
  • pilot bør trolig kjøres først våren 2013
 • Tor Atle tar kontakt med Telenor og får til et møte.

4. Ideer til ting å lage i prosjektet:
 • Matrise: nytteverdi + verktøy + url + eksempel på bruk
 • Ambisjon: Lage et nettsted som kan bli det foretrukne stedet for folk som vil lære om pln. Fins nemlig mye på engelsk, lite på norsk.
 • Vi trenger en wiki for kunnskapsbygging i prosjektet, men bruker dropbox i starten (vår 2012) for intern bruk. Legg opp til beskrivelse av de nye verktøyene som hele tiden kommer i wikien.
 • Studenter kan bidra i wikien
 • Lag undersøkelse: "har du brukt sosiale medier i undervisningen på en slik måte at studenter har bidratt?" Få input fra andre lærere både lokalt og på Twitter/delogbruk.
 • Lag oppsummering av det vi leser i litteratursøket.

5. Plan fremover
 • Webinar i løpet av våren (Svend)
 • Lage PLN-faget med CCeD (høst 2012, nettbasert)
 • Utvikle metodikk
 • Skrive papers underveis