Referat 13.aug 2013, kl 13-15
Til stede: Monica, Thorleif, Tor Atle, Svend.
Sted: Lync
Hovedmål: planlegge øvingsopplegget og få innspill på fagstoffet

Saksliste:
 1. Status for påmelding
 2. Forslag til struktur i itslearning og form på lærestoffet (HTML5-system)
 3. Fremdriftsplan for faget
 4. Gjennomgang av det som er gjort i sommer
 5. Idé: Undersøkelse om PLN
 6. Eventuelt

Referat og aksjonsliste:
 • Det er per 13.aug. 2013 fire påmeldte. Det er bra sammenliknet med andre fag per dags dato. Svend tar ansvar for å sende ut målrettet markedsføring i dagene som kommer.
 • Svend lager en mappestruktur med 6 mapper for hver modul i itslearning.
 • Vi har tre øvingsoppgaver, og grupperer slik at to og to moduler hører sammen og gir studentene grunnlag for å gjøre hver. På neste møte må vi få klar første øving. Etter møtet lagde Svend Andreas og Line en rask skisse for øvingsopplegget (ligger i Google Drive). Vi kan ta utgangspunkt i det på neste møte.
 • Svend lager forslag/kladd til kompetansekartlegging som sendes ut til de andre for innspill. På slutten av faget gis studentene en undersøkelse hvor vi spør om forventningene ble oppfylt etc. Kanskje like greit å lage kladden til denne allerede nå.
 • Svend tar hovedansvar for faget administrativt sett, det vil si: ønske velkommen, legge ut ting, følge tett opp. Men fordeler ansvar når det trengs.
 • Svend viste frem et nytt opplegg for presentasjon av lærestoff:
  • De andre var positive til å ta dette i bruk.
  • Svend og Monica samarbeider i et Lync-møte i uke 35 om legge ut Monicas leksjon på nytt format, og dette fungerer som mal for de andre.
  • I første omgang holder vi det lukket for studentene som tar faget, men i neste runde skal det åpnes opp. Systemet støtter dette.
 • Vi lagde en fremdriftsplan i Google Docs. Kort oppsummert: Modul 1 og 2 ut 3.september. Frist øving 1 er 30.september. Modul 3 og 4 ut 1.oktober. Frist øving 2 er 31.oktober. Modul 5 og 6 ut 1.november. Frist øving 3 er 15.desember.
 • Hva er gjort i sommer:
  • Monica har jobbet seg nesten ferdig med sin modul. Korrekturlesing gjenstår, og et avsnitt om sosiale medier som Svend skal skrive. Svends avsnitt om "Svends PLN" er 80 % ferdig.
  • Svend har redigert opptakene av webinaret i juni. Dette passer inn i modul 5.
  • Tor Atle har skrevet mer om nettverksbygging.
  • Thorleif har skrevet mer på "hvorfor pln".
  • Line har skrevet mer på "metalæring".
  • Svend har fått respons fra 4-5 interesserte som skal videointervjues om sitt PLN. I stedet for å lage en snutt på 4 minutter per intervjuobjekt, lages 3-4 snutter på 1 minutt hvor vi spør om "hva er ditt pln", "hvordan har du laget pln", "hvorfor bruker du et pln" og eventuelt "kan pln brukes pedagogisk". Første intervju gjennomføres på fredag 16.august via Skype.
 • Svend har lyst til å lage en undersøkelse om PLN som sendes ut bredt, for å kartlegge hvordan folk bruker PLN i Norge. Thor O og Svend vil skrive paper om dette i høst, og det er også implisitt markedsføring for faget og prosjektet.
 • Neste møte onsdag 28.august kl 11-12 via Lync.