Møtereferat 13.02.2012
Til stede: Alle.
Møtested: Adobe Connect

1. Fordeling av roller
Svend Andreas er prosjektleder. Samling for prosjektledere er i Tromsø den 17. og 18.september 2012. Line Kolås deltar fra HiNT. Thorleif Hjeltnes, Monica Storvik og Tor Atle Hjeltnes fra HiST/TISIP

2. Økonomi
Vi må levere oppdatert budsjett og en detaljert samarbeidsavtale til NUV. Frist for dette er 1.mars. Monica lager utkast til endelig budsjett. - Svend Andreas fyller ut nødvendige dokumenter til NUV innen fristen.

3. Tidsplan
Vi må snakke nærmere om tidsplan neste gang.

4. Webinar
HiST har samlet over 100 interesserte som vil varsles om kommende webinarer i regi av HiST. En god del av disse er interessert i PLN. Ved å holde et tidlig webinar kommer vi mykt i gang, og kan ha som tema "Hva er et PLN". Det gir også oss i prosjektgruppen også en felles forståelse tidlig i prosjektet. I senere webinarer kan vi invitere eksterne foredragsholdere. Vi prøver å få til et webinar i løpet av våren.

5. Profilering utad
Svend sørger for at prosjektet får opprettet en webside, wiki og blogg.

6. Fag
Vi skal lage fag på 10 studiepoeng. Dette er et av hovedproduktene i prosjektet. Vi må diskutere videre på neste møte.

7. Diverse
Monica jobber med en oppgave i ped-fag som skal leveres 31.mars, og ser på muligheten for å knytte opp sitt arbeid med dette prosjektet (lage spørreundersøkelse om PLN-bruk for eksempel).

8. Neste møte
Vi trenger et fysisk møte midt i mars i Trondheim. Tor Atle sjekker opp hvor Telenor står i forkant.