Referat 13.februar 2013, kl 10-15
Til stede: Thorleif, Monica, Tor Atle, Svend Andreas, Line
Sted: Trondheim i CCD-rommet
Hovedmål: Jobbe videre med planleggingen av PLN-faget

Agenda/hva ble gjort på møtet:
 • Vi jobbet noe videre med Google Docs-dokumentene basert på det vi hadde gjort forrige gang. Alle hadde i forkant sett på ulike deler av disposisjonen i Google Docs.
 • Vi brukte mye tid på diskusjon og å komme til felles enighet om retning. Dette var en viktig diskusjon. Tavlene ble brukt flittig.
 • Svend Andreas fortalte hvordan det går med det PLN-baserte øvingsopplegget i sosiale medier-faget (pilot i dette prosjektet)

Aksjonsliste til neste gang:
 • Hver enkelt skal ta utgangspunkt i det som er skrevet om "sine" temaer i Google Docs-dokumentet "Sesjon 3: Forberedelse". Skriv om mulige læringsaktiviteter. Lag også forslag til lærestoff: skisser eller kladdetekst eller demovideoer. Her listes hovedansvarlig person for hvert tema opp (samarbeid etter ønske og behov):
  • Line: Hva er meta-læring
  • Monica: Hva er PLN
  • Thorleif: Hvorfor PLN
  • Tor Atle: Hvordan bygge nettverk
  • Svend: Verktøy for å bruke PLN/PLE
  • Svend: PLN/PLE i pedagogisk sammenheng
 • Svend Andreas: Skriver blogginnlegg om PLN-øvingsopplegget i Sosiale medier
 • Alle: Les blogginnlegget om øvingsopplegget i Sosiale medier-faget:
  http://plnprosjekt.blogspot.no/2013/03/en-pln-basert-ving-i-et-fag.html
 • Alle: Kompetanseheving på PLN og PLE (selvstudium).

bilde.JPG