Referat 13.nov 2013, kl 11-12
Til stede: Alle
Sted: Lync
Hovedmål: jobbe videre med metodikken

Saksliste:
  1. Se nærmere på den didaktiske relasjonsmodellen
  2. Gå gjennom casene

Referat og aksjonsliste:
  • Svend omstrukturer dokumentet og setter på evt anvarlige på underpunkter. Når dette er gjort sendes det ut til gjennomlesning og forberedelser til neste møte.
  • Line arbeider videre med å digitalisere modellen hun har tegnet.
  • Nytt møte 3.des kl 09-10.