Referat 18.des 2013 kl 13-14
Til stede: Alle
Sted: Lync
Hovedmål: oppsummering og plan for avslutning

Saksliste:
 1. Monicas arbeid med casene
 2. Svends arbeid med wikien
 3. Lines arbeid med figuren
 4. Fagets fremtid
 5. Spørreundersøkelse til studentene

Referat og aksjonsliste:
 • Svend fikk input på wiki-strukturen og lager ferdig.
 • Line og Svend jobber ferdig med metodikken
 • Svend tar seg av sluttrapportering til NUV og avslutning av prosjektet.
 • Hugo inviteres til å se på metodikken med ferske øyne for å gi kommentarer
 • Alle gir innspill på metodikken når den er lagt ut ferdig i wikien
 • God jul og takk for et flott og lærerikt prosjekt!