Referat 18.juni 2013, kl 11
Til stede: Monica, Line, Thorleif, Tor Atle, Svend Andreas
Sted: Lync
Hovedmål: samkjøre arbeidet vi har gjort med lærestoffet

Saksliste:
 1. Avklaringer rundt innholdet
 2. Tilbakemeldinger til det hver enkelt har skrevet i Google Docs
 3. Hva skjer i sommer
 4. Eventuelt: Neste møte

Referat og aksjonsliste:
 • Innholdet skal lages etter følgende retningslinjer:
  • Bruk gjerne video. Særlig Svend bør gjøre det i verktøybeskrivelsene. Men om mange bruker tekst går det også bra, det viktigste er at det er variasjon totalt sett.
  • Alle bør akademisere til en viss grad der det er mulig, men viktig at ikke innholdet (PLN/PLE etc) mister fokus og forsvinner i referanser og teori. Ta heller med litt færre referanser enn for mange.
  • Henvis gjerne til blogginnlegg om PLN, oppgi da lesedato.
  • Vi kan legge opp til video-intervjuer med folk som forteller om sine erfaringer med PLN. Vi kan også henvise til webinar-videoene fra Tom Jarle/Ann, men et video-intervju bør ikke være mer enn 3-5 minutter langt.
  • Vi bør fokusere mye på å lage oppgaver fremover. Innhold er til en viss grad viktig, men oppgaver er minst like viktig.
  • Gjentakelse er lov. Vi kan ikke forvente at studenter som tar faget leser alt i kronologisk rekkefølge. Noen hopper kanskje også over visse moduler. Vi bør derfor ikke være opphengt i mulig overlapp når vi skriver. Vi kan heller ta en redaktør-runde på slutten hvor vi eventuelt omorganiserer innholdsblokker hvis vi ser at noe passer bedre inn et annet sted.
  • Monica har jobbet videre med en figur som alle moduler bør henvise til. Uthev den delen av figuren som modulen primært handler om. Dermed blir det en gjennomgående figur som gjør det lettere for studenten å se totalbildet av PLN/PLE.
  • Vi blir enige om endelig ingress-tekst som lenker innholdet opp mot prosjektet. Dette bør brukes i alt lærestoff som vi utvikler, både video og tekst. Thorleif har lagt inn et forslag øverst i sin modul.
 • Konkrete tilbakemeldinger til enkeltpersoner:
  • Svend akademiserer sin del om verktøy der det er mulig.
  • Monica tar med noe om CoP (community of practice). Snakk med Thorleif (og evt. Svend eller Thor O) for input. delogbruk er eksempel på et CoP, som mange også vil si er en del av sitt PLN.
  • Line og Monica må avklare hvor teori hører hjemme, men Monica må gjerne ha noe teori hvis det passer inn i teksten om "Hva er PLN".
 • Hva skjer i sommer:
  • Svend skummer fort gjennom artikler vi har samlet opp og fordeler en liten leseliste.
  • Alle skriver resymé av sine artikler i et eget Google Docs-dokument.
  • Vi prøver å konkretisere mulige oppgaver for våre moduler. En idé (Monica) var å legge opp til at studentene skal skrive en større oppgave på slutten som summerer opp det de har lært underveis, for eksempel om PLN, og hvor hver deloppgave underveis kan gi nyttig input. Dette krever at vi ser alle oppgavene i sammenheng før faget starter opp. Svend kommer derfor med mer konkret forslag i forkant av neste møte.
 • Eventuelt:
  • Webinar holdt den 14.juni 2013, ca 30 deltakere.
  • Neste møte den 13.august kl 13-15 (to timers arbeidsmøte) via Lync.