Referat 21.august 2012
Til stede: Thorleif, Monica, Tor Atle, Svend Andreas, Line (Skype)
Sted: Trondheim/Skype

1. Status

2. Kunsten å selge
 • Tor Atle og Monica må begynner allerede nå å formulere opplegg for faget Kunsten å selge. Faget skal være ferdig 1.februar 2013. Skisse for bruk av PLN i salgs-faget må være klart innen neste møte. Skrives inn i wikien på denne siden.
 • Tor Atle følger opp Telenors rolle videre
 • Tor Atle og Monica skriver et blogginnlegg om faget: forklar bakgrunnen (nå-situasjonen). Still heller noen spørsmål enn å komme med alle svar.
 • Vi vurderer neste gang om vi skal ha webinar om fagets innhold basert på skissen, hensikt: få input og spre oppmerksomhet om prosjektet.

3. Kunnskapsbygging:
 • Line, Thorleif og Svend starter med å fylle wikien med erfaringer. Vi samler gode og konkrete eksempler på hva vi har gjort i våre fag. Svend starter og lager en "mal" som de andre kan følge. Forslag til ting å skrive om:
  • Thorleif: Europa-faget og bruk av delicious
  • Line: Bruk av wiki eller liknende. Velg selv
  • Svend: Sosiale medier-faget om blogging
 • Svend: Start å se på hva en metodikk bør inneholde. Line kan integrere inn i sitt IKT-prosjekt.
 • Svend: Lag en midlertidig skisse for PLN-faget.
 • Svend: Undersøker hva som er produsert av verktøy i Vitae-prosjektet. Hva kan vi gjenbruke derfra?
 • Deling står veldig sentralt i dette prosjektet. Vi må dele, men vi må også skrive om deling og ta hensyn til delingsproblematikk når vi lærer om PLN og lager stoff til PLN-faget. Motivasjon for å dele, bidra og engasjere seg står sentralt for å lykkes i et PLN. Hvordan få engasjement i en CoP?

4. Om CCeD:
 • Vi skal bruke CCeD til å utvikle PLN-faget.
 • Kjører 3 sesjoner i stedet for 5 som er vanlig. Kalibrering er viktig. Må tilpasse CCeD til faget vårt
 • Viktig med godt mellomarbeid mellom sesjonene
 • Fokus på sluttproduktet

5. Diverse
 • Svend skal delta på obligatorisk prosjektledersamling i september i Tromsø, og ble utfordret av NUV til å holde avslutningsforedraget (Om PLN).
 • Svend starter på intern søknad til HiST (Thorleif/Ester)
 • Neste møte tirsdag 25.september kl 13-14, Adobe Connect.