Referat 24.mai 2013, kl 13
Til stede: Monica, Line, Thorleif, Tor Atle, Svend Andreas
Sted: Lync
Hovedmål: plan for sommeren og høsten

Saksliste:
 1. Google-docs: Er det ok med ansvarsfordelingen i PLN-mappen i Google Docs? Noen spørsmål?
 2. Administrativt og økonomi: Thorleif/Monica om pengebruken til nå og høsten.
 3. Gjennomgang av overordnet PLN-figur (sendes ut i forkant på e-post).
 4. Gjennomgang av fagbeskrivelse.
 5. Webinar: Vi bør holde et webinar snart. Hva trenger vi input på? Svend har kontakt med to aktuelle foredragsholdere.
 6. Eventuelt: Litt om wikien. Neste møte

Referat og aksjonsliste:
 • Alle skriver videre i Google Docs. Hvert temaområde får sin egen mappe i stedet for dokument. Send e-post og varsle når du har skrevet noe nytt som andre med fordel kan vite om, eller om du vil ha gjennomlesing av noe.
 • Økonomi: Vi venter fortsatt på overføring fra Norgesuniversitetet (delutbetaling 2), men det er på vei.
 • Beslutninger for faget:
  • oppstart ca 1.september
  • selges via itfag-weben til en pris av 1.000 kr for 10 studiepoeng (veldig billig, normal pris er 1.000 kroner for 1 studiepoeng)
  • Vurderingsform: godkjent/ikke godkjent basert på innleverte øvingsarbeider
 • Svend Andreas prøver å få til webinar om PLN i starten av juni, avklar dato med foredragsholderne.
 • Svend Andreas gjennomfører markedsføring av faget så snart fagbeskrivelsen er klar. Gjør et poeng ut av det at det kun er denne første gangen at faget koster 1.000 kr. Markedsfør via følgende kanaler:
  • Etablerte AITeL-kanaler (nyhetsbrev itfag for eksempel)
  • Tidligere studenter i faget IKT i læring
  • NUV sitt nyhetsbrev
  • NFF-nyhetsbrev og gjerne kommende NFF/EDEN-konferanse i juni om det er mulig.
 • Vi satser på å få til et webinar når faget starter opp, og et underveis i faget. Slik blir det nyttig også for fagets deltakere. Vi prøver å få Anne Fox og Jane Hart til å bidra. De har trolig interesse av å profilere sin kompetanse.
 • Neste møte blir tirsdag 18.juni kl 11-12 via Lync.