Referat 28.aug 2013, kl 11-12
Til stede:
Sted: Lync
Hovedmål: øvingsopplegget i boks

Saksliste:
  1. Utkast til øvingsopplegg (Line og Svend)
  2. Status påmeldinger
  3. Status for utvikling av lærestoff
  4. Videointervjuer
  5. Eventuelt

Referat og aksjonsliste:
  • Line og Svend har laget utkast til øvingsopplegg som ble godkjent. Monica, Line og Svend lager ferdig øving 1 i eget arbeidsmøte. Tor Atle og Svend lager ferdig øving 2. Thorleif og Svend lager ferdig øving 3. Øving 2 og 3 trenger strengt tatt ikke å legges ut før modulene kommer ut.
  • Vi kan godt legge opp til at studentene skal produsere noe "lærestoff" i noen av øvingene. For eksempel i nr 2 og 3 passer dette godt inn.
  • Legg opp til en anbefalt leseliste for hver modul.
  • Vi avtalte foreløpig ikke noe nytt møte. Nå er det drift av faget som er viktig.