Referat 31.januar 2013, kl 09-12
Til stede: Thorleif, Monica, Tor Atle, Svend Andreas, Line
Sted: Trondheim i CCD-rommet
Hovedmål: Starte planleggingen av PLN-faget ved hjelp av CCD-metoden

Agenda/hva ble gjort på møtet:
 • Svend Andreas gikk gjennom mål for dagen og føringer fra NUV som vi må forholde oss til.
 • Tor Atle gikk gjennom CCD-metoden og foreslo en tilpasset variant for vårt prosjekt.
 • Vi gikk gjennom et notat laget av Svend Andreas om PLN og PLE.
 • Vi lagde et første utkast til fagets innhold, med skisser og idéer om ulike måter å forstå PLN og PLE på. Dette dokumentet ligger i Google Docs i den delte PLN-mappen og har tittel "Sesjon 1: PLN-metodikk og PLN-fag".

Vedtak:
 • Vi kjører en mer pragmatisk metode av CCD-metoden, siden vi har en så konkret problemstilling og kort tid.
 • Mål etter siste CCD-sesjon: Ha ferdig en detaljert emnebeskrivelse og læringsutbyttebeskrivelser med tilhørende dokumentasjon.
 • Vi bruker en Google Docs-mappe til å effektivt samskrive.
 • Lines e-læringssirkel egner seg godt som rammeverk, særlig i sektoren "Meta" i denne figuren. I dette prosjektet kan vi ta utgangspunkt i figuren og videreutvikle med noe om PLN.
 • Neste møte: 13.februar i Trondheim, CCD-rommet (heldagsmøte). Mål for sesjonen: Lag en utvidet emnebeskrivelse med læringsutbytter og læringsaktiviteter

Aksjonsliste til neste gang:
 • Svend Andreas: Renskriv Google Docs-dokumentene og skriv møtereferat.
 • Svend Andreas: sjekk opp innhold, opplegg, metode og læringsutbytter i Vitae-kurset (fra EU-prosjekt), det har en del relevante ting vi kan bygge videre på.
 • Monica: Bestill møterom og bestill lunsj et sted fra ca kl 12-13. Dagen starter kl 10 og slutter kl 15 ca.
 • Monica: Faget "Kunsten å selge" bør kjøres høsten 2013. Monica snakker med dekan om realisering av kurset.
 • Line: Skriv et lite notat med tanker/idéer om hvordan PLN kan passe inn i e-læringssirkelen.
 • Svend Andreas: Skal teste ut bruk av PLN og PLE i faget IKT i læringSosiale medier våren 2013.
  • Faget egner seg fordi studentene allerede må benytte blogg, Facebook og Twitter, og da er steget lite for å gjøre om øvinger til å sette eksplisitt fokus på PLN.
  • En suksessfaktor er å få dem til å danne nettverk med hverandre og andre profilerte mennesker som kan mye om "sosiale medier".
  • Lag et lite notat om plan for bruk av PLN og legg fram for de andre i prosjektgruppen.
  • Kan være grunnlag for paper sammen med Thor O.
  • Erfaringene fra faget gir nyttig input i konstruksjonen av en PLN-metodikk og fagstoff i PLN-faget.
 • Svend Andreas: Skriv et blogginnlegg om PLE og PLN.
 • Alle: Repeter det vi skrev i dokumentet "Første sesjon PLN-metodikk" og ha det ferskt i minne til neste møte.
 • Alle: Som forberedelse til sesjon 2 skal vi starte på beskrivelsen av fagets moduler. Dette gjøres i dokumentet "Sesjon 2: Forberedelse" som ligger i PLN-mappen i Google Docs. Der finner du en mal å skrive etter. Ansvaret fordeles slik:
  • Line: "Hva er metalæring"
  • Svend Andreas: "Hva er PLN"
  • Monica (Tor Atle): "Om mennesker og tillit i et PLN"
  • Thorleif: "Motivasjon og læring"
  • Svend Andreas: Lag grov disposisjon til temaer i faget og skisser noen læringsutbytter