Recent Changes

Tuesday, July 1

 1. page Eksempler pŚ PLN i undervisning edited ... Merk at l√¶reren har ‚Äúdesignet‚ÄĚ opplegget og legger opp til en "styrt" bruk av og utv‚Ķ
  ...
  Merk at l√¶reren har ‚Äúdesignet‚ÄĚ opplegget og legger opp til en "styrt" bruk av og utvikling av PLN. Studentene st√•r likevel fritt til √• bruke PLN mer enn minimumskravet, men l√¶reren har her lagt opp til at alle skal bruke PLN p√• et visst minimumsniv√•.
  En suksessfaktor er at nettverk og avansert bruk av nettverket bygges opp gradvis over tid. En annen suksessfaktor er at konkrete deloppgaver utfordrer dem til √• legge til faglige ressurspersoner og bruke dem i l√¶ringen, og reflektere over hvordan de brukes. Dette opplegget har v√¶rt gjennomf√łrt med suksess flere semestre, og det er skrevet papers om det (se wikisiden med resultater fra prosjektet).
  Du kanSe også lese en enda mer grundig beskrivelse av dette opplegget på denne wikisiden.eksempel 8.
  Eksempel 4: En student(gruppe) √łnsker √• bruke PLN som strategi for arbeid med en prosjektoppgave
  N√•r studenter skal l√łse en prosjektoppgave kan de bruke hvert sine PLN som verkt√ły for √• l√łse oppgaven. Det inneb√¶rer at de b√•de m√• s√łke p√• Internett etter informasjon og bruke internettverkt√ły for √• kommunisere med andre som kan bidra til √• l√łse oppgaven.
  ...
  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  Eksempel 7: Samarbeidsteknologi i klasserommet
  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  Eksempel 8: Bruk av blogg i √łvingsopplegget

  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  (view changes)
  4:49 am
 2. page Eksempler pŚ PLN i undervisning edited ... 5) Medstudentvurdering: Studentene f√•r i oppgave √• gi tilbakemelding til 3 av sine medstudente‚Ķ
  ...
  5) Medstudentvurdering: Studentene f√•r i oppgave √• gi tilbakemelding til 3 av sine medstudenter. Dette gj√łr at en f√•r innsikt i hva andre har gjort, √łver evnen til √• kommentere konstruktivt og blir motivert til √• jobbe bedre med sitt eget arbeid (i visshet om at andre skal evaluere det en har gjort).
  Eksempel 6: Bruk av delicious i faget Utdanning og arbeid I Europa
  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  Eksempel 7: Samarbeidsteknologi i klasserommet

  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  (view changes)
  4:46 am
 3. page Eksempler pŚ PLN i undervisning edited ... Merk at l√¶reren har ‚Äúdesignet‚ÄĚ opplegget og legger opp til en "styrt" bruk av og utv‚Ķ
  ...
  Merk at l√¶reren har ‚Äúdesignet‚ÄĚ opplegget og legger opp til en "styrt" bruk av og utvikling av PLN. Studentene st√•r likevel fritt til √• bruke PLN mer enn minimumskravet, men l√¶reren har her lagt opp til at alle skal bruke PLN p√• et visst minimumsniv√•.
  En suksessfaktor er at nettverk og avansert bruk av nettverket bygges opp gradvis over tid. En annen suksessfaktor er at konkrete deloppgaver utfordrer dem til √• legge til faglige ressurspersoner og bruke dem i l√¶ringen, og reflektere over hvordan de brukes. Dette opplegget har v√¶rt gjennomf√łrt med suksess flere semestre, og det er skrevet papers om det (se wikisiden med resultater fra prosjektet).
  Du kan også lese en enda mer grundig beskrivelse av dette opplegget på denne wikisiden.
  Eksempel 4: En student(gruppe) √łnsker √• bruke PLN som strategi for arbeid med en prosjektoppgave
  N√•r studenter skal l√łse en prosjektoppgave kan de bruke hvert sine PLN som verkt√ły for √• l√łse oppgaven. Det inneb√¶rer at de b√•de m√• s√łke p√• Internett etter informasjon og bruke internettverkt√ły for √• kommunisere med andre som kan bidra til √• l√łse oppgaven.
  (view changes)
  4:44 am
 4. page Eksempler pŚ PLN i undervisning edited ... 4) Deling: Studentene m√• publisere sin kunnskap / erfaringer / funn i deler av sitt PLN, som v‚Ķ
  ...
  4) Deling: Studentene må publisere sin kunnskap / erfaringer / funn i deler av sitt PLN, som vil gi dem mulighet til å få tilbakemeldinger på eget arbeid.
  5) Medstudentvurdering: Studentene f√•r i oppgave √• gi tilbakemelding til 3 av sine medstudenter. Dette gj√łr at en f√•r innsikt i hva andre har gjort, √łver evnen til √• kommentere konstruktivt og blir motivert til √• jobbe bedre med sitt eget arbeid (i visshet om at andre skal evaluere det en har gjort).
  Eksempel 6: Bruk av delicious i faget Utdanning og arbeid I Europa
  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.

  (view changes)
  4:39 am
 5. page PLN edited ... Norgesuniversitetet i I 2012 og 2013. Resultatet fra prosjektet er f√łlgende leveranser: og‚Ķ
  ...
  Norgesuniversitetet i I 2012 og 2013. Resultatet fra prosjektet er f√łlgende leveranser: og et fag p√• 10 studiepoeng om PLN. Deltakere var
  ...
  og TISIP. Resultatet fra prosjektet er f√łlgende leveranser.
  En metodikk om PLN for lærere som vil ta i bruk PLN i undervisningen.
  Et nettbasert fag om PLN på 10 studiepoeng.
  (view changes)
  3:47 am
 6. page space.menu edited ... PLN-faget Resultater Prosjektblogg Administrativt
  ...
  PLN-faget
  Resultater
  Prosjektblogg
  Administrativt
  (view changes)
  3:44 am
 7. page PLN-metodikk-hva-er-pln edited ... "Mennesket" står sentralt for å få nettverk til å fungere. For å bygge gode relasjon…
  ...
  "Mennesket" står sentralt for å få nettverk til å fungere. For å bygge gode relasjoner må vi fokusere på kommunikasjon, deling og tillit. Vi har skrevet lærestoff i PresentIT i forbindelse med PLN-faget som ganske detaljert går inn på strategier for nettverksbygging, se leksjonen "Hvordan bygge nettverk". Legg merke til at leksjonen har mange konkrete eksempler, videointervjuer og tekstlige forklaringer.
  Hvordan bruke PLN i praksis? Verkt√ły
  ...
  samskriving/samarbeid og kommunikasjonsverkt√ły/konferanseverkt√ły (skrevet av Svend Andreas Horgen).kommunikasjonsverkt√ły/konferanseverkt√ły.
  I f√łlge Wheeler (2010) er PLN et subsett av PLE, og har ogs√• et snitt inn mot personlige web 2.0-verkt√ły, som vist i figuren nedenfor.
  {wheeler.png}
  (view changes)
  3:43 am
 8. page PLN-metodikk-hva-er-pln edited ... Prosjekgruppen jobbet mye med å formulere en konsis definisjon av PLN for bruk i undervisning/…
  ...
  Prosjekgruppen jobbet mye med å formulere en konsis definisjon av PLN for bruk i undervisning/læring. Vi har valgt å definere og avgrense PLN slik:
  PLN er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.
  Svend Andreas HorgenVi har laget
  Vi har skrevet lærestoff (tilgjengelig via PresentIT) i forbindelse med PLN-faget om hva PLN er, se leksjonen "Hva er PLN?". Legg merke til at leksjonen har mange konkrete eksempler, videointervjuer og tekstlige forklaringer.
  Betydningen av nettverk
  ...
  I f√łlge Wheeler (2010) er PLN et subsett av PLE, og har ogs√• et snitt inn mot personlige web 2.0-verkt√ły, som vist i figuren nedenfor.
  {wheeler.png}
  ...
  ovenfor har Svend Andreas Horgenvi laget en
  Vi har ogs√• skrevet mye om verkt√ły i PresentIT i forbindelse med PLN-faget. Her er noen leksjoner du kan dypdykke i hvis du vil. Merk at den f√łrste ser mer overordnet p√• verkt√ły, mens de tre siste g√•r i dybden p√• spesifikke verkt√ły. Selv om du kanskje ikke har bruk for akkurat disse verkt√łyene vil leksjonene ha overf√łringsverdi til andre verkt√ły, og det er ogs√• en del fokus p√• strategisk bruk av verkt√łyene:
  Verkt√ły i et PLN/PLE, leksjon fra PLN-faget
  (view changes)
  3:42 am
 9. page PLN-metodikk edited ... PLN står for personlig læringsnettverk og er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk…
  ...
  PLN står for personlig læringsnettverk og er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.
  Metodikken består av fire hoveddeler:
  Krav til studentene og til l√¶reren: Studentene blir sentrale n√•r en √łnsker √• bruke PLN i et fagopplegg. Det er n√łdvendig √• stille noen krav til studentene, og dette p√•virker l√¶rerrollen.
  Hva er PLN: En gjennomgang av hva PLN er og hvordan det kan brukes.
  Krav til studentene og til l√¶reren: Studentene blir sentrale n√•r en √łnsker √• bruke PLN i et fagopplegg. Det er n√łdvendig √• stille noen krav til studentene, og dette p√•virker l√¶rerrollen.
  Pedagogisk modell: Forklaring til hvordan PLN kan brukes i undervisning med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen.
  Eksempler på PLN i undervisning: Konkrete eksempler, erfaringer og muligheter for bruk av PLN i undervisning.
  (view changes)
  3:41 am

More