Recent Changes

Tuesday, July 1

 1. page Eksempler på PLN i undervisning edited ... Merk at læreren har “designet” opplegget og legger opp til en "styrt" bruk av og utv…
  ...
  Merk at læreren har “designet” opplegget og legger opp til en "styrt" bruk av og utvikling av PLN. Studentene står likevel fritt til å bruke PLN mer enn minimumskravet, men læreren har her lagt opp til at alle skal bruke PLN på et visst minimumsnivå.
  En suksessfaktor er at nettverk og avansert bruk av nettverket bygges opp gradvis over tid. En annen suksessfaktor er at konkrete deloppgaver utfordrer dem til å legge til faglige ressurspersoner og bruke dem i læringen, og reflektere over hvordan de brukes. Dette opplegget har vært gjennomført med suksess flere semestre, og det er skrevet papers om det (se wikisiden med resultater fra prosjektet).
  Du kanSe også lese en enda mer grundig beskrivelse av dette opplegget på denne wikisiden.eksempel 8.
  Eksempel 4: En student(gruppe) ønsker å bruke PLN som strategi for arbeid med en prosjektoppgave
  Når studenter skal løse en prosjektoppgave kan de bruke hvert sine PLN som verktøy for å løse oppgaven. Det innebærer at de både må søke på Internett etter informasjon og bruke internettverktøy for å kommunisere med andre som kan bidra til å løse oppgaven.
  ...
  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  Eksempel 7: Samarbeidsteknologi i klasserommet
  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  Eksempel 8: Bruk av blogg i øvingsopplegget

  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  (view changes)
  4:49 am
 2. page Eksempler på PLN i undervisning edited ... 5) Medstudentvurdering: Studentene får i oppgave å gi tilbakemelding til 3 av sine medstudente…
  ...
  5) Medstudentvurdering: Studentene får i oppgave å gi tilbakemelding til 3 av sine medstudenter. Dette gjør at en får innsikt i hva andre har gjort, øver evnen til å kommentere konstruktivt og blir motivert til å jobbe bedre med sitt eget arbeid (i visshet om at andre skal evaluere det en har gjort).
  Eksempel 6: Bruk av delicious i faget Utdanning og arbeid I Europa
  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  Eksempel 7: Samarbeidsteknologi i klasserommet

  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.
  (view changes)
  4:46 am
 3. page Eksempler på PLN i undervisning edited ... Merk at læreren har “designet” opplegget og legger opp til en "styrt" bruk av og utv…
  ...
  Merk at læreren har “designet” opplegget og legger opp til en "styrt" bruk av og utvikling av PLN. Studentene står likevel fritt til å bruke PLN mer enn minimumskravet, men læreren har her lagt opp til at alle skal bruke PLN på et visst minimumsnivå.
  En suksessfaktor er at nettverk og avansert bruk av nettverket bygges opp gradvis over tid. En annen suksessfaktor er at konkrete deloppgaver utfordrer dem til å legge til faglige ressurspersoner og bruke dem i læringen, og reflektere over hvordan de brukes. Dette opplegget har vært gjennomført med suksess flere semestre, og det er skrevet papers om det (se wikisiden med resultater fra prosjektet).
  Du kan også lese en enda mer grundig beskrivelse av dette opplegget på denne wikisiden.
  Eksempel 4: En student(gruppe) ønsker å bruke PLN som strategi for arbeid med en prosjektoppgave
  Når studenter skal løse en prosjektoppgave kan de bruke hvert sine PLN som verktøy for å løse oppgaven. Det innebærer at de både må søke på Internett etter informasjon og bruke internettverktøy for å kommunisere med andre som kan bidra til å løse oppgaven.
  (view changes)
  4:44 am
 4. page Eksempler på PLN i undervisning edited ... 4) Deling: Studentene må publisere sin kunnskap / erfaringer / funn i deler av sitt PLN, som v…
  ...
  4) Deling: Studentene må publisere sin kunnskap / erfaringer / funn i deler av sitt PLN, som vil gi dem mulighet til å få tilbakemeldinger på eget arbeid.
  5) Medstudentvurdering: Studentene får i oppgave å gi tilbakemelding til 3 av sine medstudenter. Dette gjør at en får innsikt i hva andre har gjort, øver evnen til å kommentere konstruktivt og blir motivert til å jobbe bedre med sitt eget arbeid (i visshet om at andre skal evaluere det en har gjort).
  Eksempel 6: Bruk av delicious i faget Utdanning og arbeid I Europa
  Dette er beskrevet på en egen wiki-side.

  (view changes)
  4:39 am
 5. page PLN edited ... Norgesuniversitetet i I 2012 og 2013. Resultatet fra prosjektet er følgende leveranser: og…
  ...
  Norgesuniversitetet i I 2012 og 2013. Resultatet fra prosjektet er følgende leveranser: og et fag på 10 studiepoeng om PLN. Deltakere var
  ...
  og TISIP. Resultatet fra prosjektet er følgende leveranser.
  En metodikk om PLN for lærere som vil ta i bruk PLN i undervisningen.
  Et nettbasert fag om PLN på 10 studiepoeng.
  (view changes)
  3:47 am
 6. page space.menu edited ... PLN-faget Resultater Prosjektblogg Administrativt
  ...
  PLN-faget
  Resultater
  Prosjektblogg
  Administrativt
  (view changes)
  3:44 am
 7. page PLN-metodikk-hva-er-pln edited ... "Mennesket" står sentralt for å få nettverk til å fungere. For å bygge gode relasjon…
  ...
  "Mennesket" står sentralt for å få nettverk til å fungere. For å bygge gode relasjoner må vi fokusere på kommunikasjon, deling og tillit. Vi har skrevet lærestoff i PresentIT i forbindelse med PLN-faget som ganske detaljert går inn på strategier for nettverksbygging, se leksjonen "Hvordan bygge nettverk". Legg merke til at leksjonen har mange konkrete eksempler, videointervjuer og tekstlige forklaringer.
  Hvordan bruke PLN i praksis? Verktøy
  ...
  samskriving/samarbeid og kommunikasjonsverktøy/konferanseverktøy (skrevet av Svend Andreas Horgen).kommunikasjonsverktøy/konferanseverktøy.
  I følge Wheeler (2010) er PLN et subsett av PLE, og har også et snitt inn mot personlige web 2.0-verktøy, som vist i figuren nedenfor.
  {wheeler.png}
  (view changes)
  3:43 am
 8. page PLN-metodikk-hva-er-pln edited ... Prosjekgruppen jobbet mye med å formulere en konsis definisjon av PLN for bruk i undervisning/…
  ...
  Prosjekgruppen jobbet mye med å formulere en konsis definisjon av PLN for bruk i undervisning/læring. Vi har valgt å definere og avgrense PLN slik:
  PLN er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.
  Svend Andreas HorgenVi har laget
  Vi har skrevet lærestoff (tilgjengelig via PresentIT) i forbindelse med PLN-faget om hva PLN er, se leksjonen "Hva er PLN?". Legg merke til at leksjonen har mange konkrete eksempler, videointervjuer og tekstlige forklaringer.
  Betydningen av nettverk
  ...
  I følge Wheeler (2010) er PLN et subsett av PLE, og har også et snitt inn mot personlige web 2.0-verktøy, som vist i figuren nedenfor.
  {wheeler.png}
  ...
  ovenfor har Svend Andreas Horgenvi laget en
  Vi har også skrevet mye om verktøy i PresentIT i forbindelse med PLN-faget. Her er noen leksjoner du kan dypdykke i hvis du vil. Merk at den første ser mer overordnet på verktøy, mens de tre siste går i dybden på spesifikke verktøy. Selv om du kanskje ikke har bruk for akkurat disse verktøyene vil leksjonene ha overføringsverdi til andre verktøy, og det er også en del fokus på strategisk bruk av verktøyene:
  Verktøy i et PLN/PLE, leksjon fra PLN-faget
  (view changes)
  3:42 am
 9. page PLN-metodikk edited ... PLN står for personlig læringsnettverk og er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk…
  ...
  PLN står for personlig læringsnettverk og er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.
  Metodikken består av fire hoveddeler:
  Krav til studentene og til læreren: Studentene blir sentrale når en ønsker å bruke PLN i et fagopplegg. Det er nødvendig å stille noen krav til studentene, og dette påvirker lærerrollen.
  Hva er PLN: En gjennomgang av hva PLN er og hvordan det kan brukes.
  Krav til studentene og til læreren: Studentene blir sentrale når en ønsker å bruke PLN i et fagopplegg. Det er nødvendig å stille noen krav til studentene, og dette påvirker lærerrollen.
  Pedagogisk modell: Forklaring til hvordan PLN kan brukes i undervisning med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen.
  Eksempler på PLN i undervisning: Konkrete eksempler, erfaringer og muligheter for bruk av PLN i undervisning.
  (view changes)
  3:41 am

More